Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Luka Sopta - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Kompjutorsko modeliranje i optimizacija strujanja fluida

Računarsko modeliranje i optimizacija hidrauličkih tranzijenata

Numeričko modeliranje i optimizacija strujanja fluida