Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Zoran Vukić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Kompleksna i cilju usmjerena automatizacija procesa vođenja broda
Šifra projekta: 2-07-338
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Istraživanja na projektu "Kompleksna i cilju usmjerena automatizacija procesa vođenja broda" sadrže teorijska istraživanja dinamike broda kao objekta upravljanja po kursu i trajektoriji, kao objekta stabilizacije valjanja kormilom, te kao objekta dinamičkog pozicioniranja i koordinatnog upravljanja.

Voditelj projekta: Ljubomir Kuljača
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
Trajanje: 01.01.1991 - 31.12.1995
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera