Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Zoran Vukić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Vođenje i upravljanje plovnim objektima
Šifra projekta: 036003
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Otkrivanje lokalizacija i prilagodba na kvar, detekcija i lokacija plovila

Voditelj projekta: Zoran Vukić
E-mail adresa:

Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
Trajanje: 1996 - 06.2002
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera