Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Nenad Cambi - Nastavne aktivnosti

Poslijediplomska nastava

Arheologija istočnog Jadrana
Cilj je studija osposobljavanje polaznika da uspješno izrade svoj magistarski i doktorski rad. Individualnim pristupom potiče se polaznike da sami predlažu specifične vidove proučavanja koji bi ih doveli do stjecanja spomenutih zvanja. U nastavi se nastoji upoznati polaznike sa suvremenim metodama terenskog i kabinetskog istraživačkoga rada. Polaznike se prema njihovim sklonostima usmjerava prema novim, ali i tradicionalnim metodama koje su znatno uznapredovale u zadnje doba. Isto tako nastoji se upoznati polaznike s mogućnostima primjene raznih računalnih programa, osobito onih specifičnih iz pojedinih disciplina (epigrafika, numizmatika). Specifičnost studija jest usmjeravanje znanstvene pozornosti na prostor Jadrana i njegove povezanosti s ostalim mediteranskim i srednjoeuropskim područjima.