Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Winton Afrić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Elektrotehnika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Splitu , Sveučilišni studijski centar za strulčne studije
Ulica:Kopilica 2.
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 21 393 202
GSM 099
E-mail adresa: