Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Winton Afrić - Članstva

Profesionalne udruge/društva:

Hrvatska Akademija Tehničkih Znanosti
ELMAR
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu
Hrvatsko društvo sudskih vještaka