Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Winton Afrić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet Elektrotehnike i Računarstva Zagreb
2002 - 27.10.2003
Doktor znanosti

 
Specijalizacije

U zemlji:
Naziv specijalizacije: Stalni sudski vještak
Područje specijalizacije: Telekomunikacije
Ustanova: Županijski sud u Splitu
Stečeno zvanje: Sudski vještak za područje telekomunikacija