Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Winton Afrić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Transmisijski sustavi
Telekomunikacije
Mobilne komunikacije
Osnovne postavke iz teorije prostiranja EMV. Modeli prostiranja. Sustavi mobilnih komunikacija prve, druge, druge plus i treće generacije. GSM standard. UMTS standard. TETRA standard DECT. WiMAX IEEE 802.16e.

Osnove Telekomunikacija
Telekomunikacijski sustavi
Multimedijske komunikacije