Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Winton Afrić - Osobni podaci

Privatna adresa

Ulica
Antuna Branka Šimića 15/5
Grad
21000 Split
Država
Hrvatska

Brojevi telefona
Tel. +385 21 371717
GSM

E-mail adresa