Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija


Nikola Radić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Zagrebu
- 1991
Doktor (fizikalnih) znanosti

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1974 - 1978
Magistar fizike

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1968 - 1973
Dipl. ing. fizike (teorijska fizika)