Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Biografija


Vjekoslav Afrić - Zaposlenja

Filozofski fakultet u Zagrebu
Odjel / Odsjek: Odsjek za sociologiju
- danas