Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Franjo Cajner - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


član Savjeta i zamjenik zamjenik predstojnika Savjeta
Fakultet strojarstva i brodogradnje
1989. - 1992.

voditelj Laboratorija za toplinsku obradbu metala
Fakultet strojarstva i brodogradnje
1981. - 1987.

voditelj Katedre za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina
Fakultet strojarstva i brodogradnje