Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Deša Mlikotin-Tomić - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Član
Odbor za usklađivanje europskog i hrvatskog prava trgovačkih društava Ministarstva pravosuđa RH
2003 - 2003

Član Savjetodavnog vijeća za izradu akcionog plana integracijskih aktivnosti Ureda za europske integracije
Vlada RH
1999 - 1999

Ravnateljica
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
1997 - 2000

Predsjednica
Savjet za zaštitu tržišnog natjecanja
1995 - 1997