Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Deša Mlikotin-Tomić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Trgovačko pravo
Pravo međunarodne trgovine
Europsko tržišno pravo
Poslijediplomska nastava

Pravni i gospodarski okvir poslovanja u EU