Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Neven Budak - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


član Upravnog vijeća
Hrvatski povijesni muzej

dekan
Filozofski fakultet, Zagreb
2001 - 2003

predsjednik Predsjedništva
Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

potpredsjednik Znanstvenog savjeta
Centr za demokraciju "Miko Tripalo"
Ostale udruge/društva


član Savjeta
Savjet za znanost, obrazovanje i kulturu SDPa