Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Josip Šamanović

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment
Ulica:Zrinsko-Frankopanska 209
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: