Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mario Žagar - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1978. - 1985.
Doktor tehničkih znanosti, područje računarstvo

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1975. - 1978.
Magistar tehničkih znanosti, područje računarstvo

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 1975.
Diplomirani inženjer računarstva