Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mario Žagar - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Fulbright fellowship
1984
British Council fellowship
1983