Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Ognjen Milat - Dobrovoljne aktivnosti

Pregled dobrovoljnih aktivnosti:
Intramuralne:
Organizacija
Organizacija kongresa