Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Andrija Hebrang - BiografijaProf. dr. sc. Andrija HebrangRođen 27. siječnja 1946.
Oženjen.
Troje djece.Obrazovanje

1980. Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
1976. Položio specijalistički ispit iz radiologije na KBC Rebro, Zagreb
1975. Magistrirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
1973-1976. Specijalizacija iz radiologije i opće kliničke onkologije
1972-1975. Završio poslijediplomski studij Eksperimentalna medicina na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu
1972. Položio Stručni ispit za zvanje liječnika
1971. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu


Profesionalna karijera

2002. Organizator Alpe-Adria za radiologiju
1998-2000. Predsjednik Upravnog vijeća Kliničke bolnice "Dubrava" u Zagrebu
1998. Predsjednik stručnog vijeća Kliničke bolnice "Merkur" u Zagrebu
1998. Pročelnik Katedre za Radiologiju i opću kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu
1996. Redoviti sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu Zagrebu
1995. Specijalni savjetnik Svjetske zdravstvene organizacije za jugoistočnu Aziju
1994-1996. Predsjednik Matičnog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu
1988. Pozvani predavač na University of California, San Francisco
1987- Predstojnik Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničke bolnice "Merkur" u Zagrebu
1986. Gost profesor na St Johannes Hospital, Hagen
1985. Redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
1984. Voditelj poslijediplomskog studija iz Radiologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
1982- Predavač na poslijediplomskom studiju u Zagrebu
1982-1995. Voditelj odsjeka na Visokoj medicinskoj školi u Zagrebu
1982. Docent na Katedri za radiologiju i kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu
1979. Asistent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
1976-1989. Voditelj odsjeka za vaskularnu i intervencijsku radiologiju u Kliničkoj bolnici "Dr Ozren Novosel" u ZagrebuPublikacije

Organizator 14 stručnih i znanstvenih kongresa
Autor 140 radova, od čega 44 objavljena u inozemstvu
Predavač na 89 stručna kongresa, od čega 31 u inozemstvu
Autor i koautor 6 knjiga


Politička karijera

2002. Inicijator utemeljenja Odbora za promicanje istine o Domovinskom ratu
2002. Izabran za potpredsjednika HDZ-a
2000. Smijenjen s položaja predsjednika Upravnog vijeća Kliničke bolnice "Merkur" u Zagrebu
1998. Ministar obrane RH
1996-1998. Predsjednik liječničkog konzilija Predsjednika Republike
1995.- Predsjednik Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca Domovinskog rata
1995. Izabrani zastupnik HDZ-a u Hrvatski državni sabor
1995. Potpredsjednik HDZ-a
1995. Pričuvni general Hrvatske vojske
1995. Predsjedavajući Europske konferencije ministara zdravstva
1994. Član Predsjedništva HDZ-a Zagreba
1994-1995. Koordinator Saniteta oružanih snaga RH
1994-1998. Ministar zdravstva RH
1993. Zastupnik HDZ-a u Hrvatskom državnom saboru
1992. Član Izvršnog odbora HDZ-a
1992. Pričuvni brigadir Hrvatske vojske
1991-1998. Predsjednik Kriznog stožera zdravstva RH
1991-1995. Član Kriznog stožera Republike Hrvatske i član ratne Vlade
1990. Član prve hrvatske Vlade i ministar zdravstva RHStrani jezici
engleski aktivno
njemački pasivnoHobi
klasična glazba, tenis, literatura

Linkovi:
http://www.hdz.hr/wbs/w3b.exe/_hr/4/15/274