Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Andrija Hebrang - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Primjena doplera i višeslojnog CT-a kod bolesti bubrega i krvnih žila, radiologija, opća klinička onkologija