Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Mirko Jakić - Osobni podaci

Privatna adresa

Ulica

Grad

Država


Brojevi telefona
Tel.
GSM

E-mail adresa