Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Mirko Jakić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Spoznajni i ontologijski vid suvremene simboličke logike

PRIMJENA DEDUKTIVNE LOGIKE U RAZLIČITIM SEMANTIČKIM SUSTAVIMA