Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivan Cifrić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Filozofski fakultet (Zagreb) - Sociologija religije
Filozofski fakultet (Zagreb) - Socijalna ekologija
Filozofski fakultet (Zagreb) - Sociologija sela
Poslijediplomska nastava

Filozofski fakultet (Zagreb) - Sociologija religije
obvezni predmet, na smjeru Sociologija; Aktualnost religijske misli u klasika sociologije religije (M. Weber, E. Troeltsch, G. Simmel, J. Wach...). Nevidljiva religija i civilna religija (Bellah i Luckmann). Globalno društvo i religijske promjene u crkvi i društvu. Sekularizacija i desekularizacija. Novi religijski pokreti. Katolički socijalni nauk o pitanjima društvenog razvoja, napretka, socijalnim, ekološkim i bioetičkim pitanjima. Sociologijska empirijska istraživanja religioznosti. Religioznost u Hrvatskoj. Tranzicijske promjene i religioznost -komparativne studije.

Filozofski fakultet (Zagreb) - Socijalna ekologija
obvezni predmet, na smjeru Sociologija; Suvremeni svijet i okoliš. Razvoj ekologije od biološke, human ecology do socijalne ekologije. Kompleksnost svijeta i socijalnoekološki pristup: priroda - čovjek - tehnika. Okoliš u tradicionalnom i modernom društvu. Koloniziranje prirode kao kulturni proces i razmjena tvari. Ekološka kriza i društveno prirodno stanje. Globalizacija i problem regulacije zaštite okoliša. Ekološki menadžment. Geokibernetika. Kultura i okoliš. Ekološka svijest i društvene vrijednosti. Socijalnoekološki konflikti. Ekonomija društva i ekonomija prirode. Ekologija i politika. Uloga ekoloških pokreta u modernom društvu. Radikalna ekologija ( deep ecology, ekozofija, ekofeminizam). Zaštita okoliša. Zaštita prirodne baštine. Razvoj i okoliš: održivi razvoj, vizije budu ć nosti. Kulturna i biološka raznolikost.

Filozofski fakultet (Zagreb) - Kultura i ekologija
u sklopu smjera: Kultura i društvo