Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Milan Mihaljević - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: hrvatski crkvenoslavenski jezik, morfologija, deklinacija, leksik,...