Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Ilija Lavrnja - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Filozofski fakultet (Rijeka) - Didaktika
Predmetna i metodološko-epistemološka utemeljenost didaktike. Teorije i modeli učenja i nastave. Didaktičke teorije i škole. Planiranje i programiranje - stvaranje "curriculuma". Teorije o izboru i strukturiranju sadržaja nastave. Odgojno-obrazovne i nastavne situacije. Didaktički cikluis i njegove etape Tehnologija obrazovanja i nastave. Makroorganizacija i mikroorganizacija obrazovanja i nastave. Didaktička dokimologija.

Poslijediplomska nastava

Filozofski fakultet (Rijeka) - Tehnologija obrazovanja
izborni predmet