Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Cvetan Jardas

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Rijeci
Ulica: Ivana Filipovića 4
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051/ 355 140
E-mail adresa: