Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Cvetan Jardas - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Poslovna matematika
Teorija odlučivanja
Matematika