Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Cvetan Jardas - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Poslovna matematika
URL: http://www.efri.hr/kolegiji/prikaz.asp?txt_id=2120