Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Cvetan Jardas - Projekti

Natrag na pregled projekata

Teorija vjerojatnosti i matematička statistika
Šifra projekta: 1-01-250
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
Istraživanja na ovom znanstvenom projektu bit će usmjerena na slijedeća područja: metode sumabilnosti u teoriji vjerojatnosti i generalizacije zakona velikih brojeva; jako regularne matrice i njihove primjene u teoriji vjerojatnosti; generalizacije klasičnih teorema ergodskog tipa i njihove primjene u teoriji vjerojatnosti; teoremi ergodskog tipa za vjerojatnostne mjere na grupama i polugrupama; proširenja konačnih mjera; separabilnost i uniformna integrabilnost obratnih martingala; nejednakosti Kahan-Hinčinovog tipa u Orlicz-evim prostorima; uniformni zakon velikih brojeva u stacionarnom slučaju; uniformna ergodska teorija; neke generalizacije Haarove mjere; karakterizacije Brownovog gibanja i h-Brownovog gibanja; Martinova jezgra pozitivnih harmonijskih funkcija; superprocesi i teorija potencijala; stohastičko ispitivanje generatora pseudo-slučajnih brojeva; neke primjene vjerojatnosnih i statističkih metoda u teoriji brojeva; kompjutorska simulacija Gaussovih slučajnih polja; Wienerova slučajna polja; Generalizacije Wienerove mjere i Brownovo gibanje; nelinearne perturbacije pozitivnih polugrupa; neka svojstva poopćenih Schrodingerovih polugrupa; gamma-potencijali; ispitivanja Markovljevih lanaca na beskonačnim grafovima; postojanost statističkih modela u stacionarnom slučaju; eksponencijalne Orliczeve norme; separabilnost familija obratnih submartingala; uniformni ergodski teoremi za dinamičke sisteme; slučajni redovi kontrakcija u Hilbertovim prostorima; maksimalne nejednakosti za Besselove procese.

Voditelj projekta: Nikola Sarapa
E-mail adresa:

Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet-Matematički odjel, Zagreb
Trajanje: 01.01.1991. - 31.12.1995.
Opis projekta na stranicama financijera