Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Cvetan Jardas - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Poslovna matematika