Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Miljenko Lapaine - Članstva

Profesionalne udruge/društva:

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu
Hrvatsko kartografsko društvo
Međunarodno društvo skupljača karata
Međunarodno društvo za geometriju i grafiku
Međunarodno društvo za obrazovanje putem umjetnosti
Hrvatsko matematičko društvo