Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija


Tihana Žanić-Grubišić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Farmacija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Ante Kovačića 1
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/48 18 288
E-mail adresa: