Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija
Osobni podaci


Darko Orešković - Dobrovoljne aktivnosti

Povratak na pregled dobrovoljnih aktivnosti
Naziv aktivnosti: Hrvatska udruga za inicijative u demokraciji
Opis aktivnosti:
-
Funkcija: jedan od inicijatora i osnivača
Trajanje: 2000 -