Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija
Osobni podaci


Darko Orešković - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Patofiziologija i genetika serotonina u organizmu sisavaca

Patofiziologija i terapijske mogućnosti povišenog intrakranijalnog tlaka

Patofiziologija cerebrospiralnog likvora

Hidrodinamika cerebrospinalnog likvora

Hidrodinamika cerebrospinalnog fluida

Neurobiološka podloga autizma: uloga serotoninskog sustava