Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Adnan Ćatović - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Istraživanje gradivnih materijala i biološke osnove krunica i mostova

Zubi,materijali i protetski radovi u adolescentnoj i gerontološkoj populaciji