Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Adnan Ćatović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: fiksna stomatološka protetika,biomehanika u stomatologiji,gerontostomatologija