Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Davor Gracin

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Bjenička cesta 54
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/ 456 0970
E-mail adresa: