Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Aleksandar Halmi

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Pravo
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Sveulilište u Zadru
Ulica:
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: