Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Janković - Biografija

Josip Janković rođen je u Đakovu 30. studenoga 1943. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Đakovu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je psihologiju kao prvi i sociologiju kao drugi glavni predmet 1972. godine. Magistarski rad pod naslovom: "Evaluacija uspješnosti liječenja alkoholičara na odjelu za liječenje alkoholizma Neurophijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" u Popovači" obranio je 1984. godine Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Interakcijsko komunikativni pristup u socijalnom radu s porodicom alkoholičara" obranio je na Fakultetu političkih nauka "Veljko Vlahović" u Sarajevu 1989. godine i stekao doktorat s područja socijalnog rada i socijalne politike.
Tijekom svih ovih godina polazio je edukacije prvenstveno iz različitih psihoterapijskih pravaca: grupna terapija ovisnika, terapijska zajednica, sustavna obiteljska terapija, psihodinamski, transakcijski i Rogersov nedirektivni pristup u terapiji i savjetovanju te za stručnu superviziju.
Do dolaska na Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu radio je kao odgajatelj u Učeničkom domu Građevinskog školskog centra u Zagrebu od 1972. do 1974. godine, kao klinički psiholog u Neuropsihijatrijskoj bolnici "Dr. I. Barbot" u Popovači od 1974. do 1982, te kao psiholog u CZSS Zagreb od 1982. do 1986. godine. Školske godine 1985/86. kao vanjski suradnik na kolegiju Socijalni rad s porodicom voditelj je vježbi savjetovanja na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 1. lipnja 1986. izabran je za znanstvenog asistenta na Studij socijalnog rada te preuzeo vođenje vježbi i seminara iz kolegija Socijalni rad s porodicom. Kad je izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta (15. siječanja 1992.) u potpunosti je preuzeo vođenje svih oblika nastave i prakse vezane za kolegij "Socijalni rad s porodicom" te osmislio i uveo nove kolegije "Obiteljska terapija" i "Preventivni programi u socijalnom radu" na ovom Studiju. Od 27. svibnja 1998. radi na Studijskom centru socijalnog rada u znanstveno nastavnom zvanju izvanrednog profesora a u zvanje redovnog profesora izabran je 23. ožujka 2005. godine.
Do sada je objavio samostalno ili u suautorstvu i suuredništvu 15 knjiga, 25 znanstvenih radova, 34 stručna rada i 3 prethodna priopćenja
Istraživanja kojima se bavi bilo da vodi projekte ili u njima sudjeluje posvećena su obiteljskim odnosima, prevenciji poremećaja u ponašanju i psihičkom funkcioniranju djece i mladih, razvoju socijalnog rada u školama, izučavanju obitelji prije i nakon rata gdje su mu glavna područja interesa obiteljske vrednote, inter i intrageneracijski odnosi, potrebe, ekologija, religioznost i obitelj, valjanost roditelja kao procjenitelja stanja njihove djece, alkoholizam u obitelji, poremećajima u ponašanju i psihičkom funkcioniranju djece i mladih i njihovoj prevenciji kao i socijalna ekologija.
Vodio je ili aktivno sudjelovao u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata. Sada vodi novi projekt odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod imenom: Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj.
Član je "Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju" i voditelj dviju njegovih radnih skupina.
Kreirao je i sa suradnicima razvio poseban pristup "Male kreativne socijalizacijske skupine" s autentičnom teorijskom osnovom, metodama rada i evaluacije namijenjen prevenciji poremećaja u ponašanju djece i mladih koji je široko prihvaćen na području Hrvatske.
U okviru djelovanja Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je godišnja savjetovanja o mladima i njihovim bitnim problemima, Savjetovalište za studente ovog Sveučilišta i časopis "ANALI STUDENTSKOG CENTRA U ZAGREBU", čiji je prvi broj i uredio kao glavni urednik 1999. godine.
Član je uredništva znanstvenog časopisa Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada.
Educirao je stručnjake za vođenje obiteljskih savjetovališta u Osijeku i Karlovcu te više godina supervizirao rad osječkog.
Na Studijskom centru predstojnik je Katedre za posebna područja socijalnog rada. Vodi više kolegija. Na drugoj godini studija vodi kolegij Socijalni rad s porodicom u okviru kojega je razvio više suvremenih oblika nastave pri čemu treba izdvojili vježbe savjetovanja za koji je priredio udžbenik i posebne upute za studente te supervizirane terenske vježbe. Na trećoj godini studija vodi kolegij Obiteljska terapija u okviru kojega su i vježbe u okviru fakulteta i praksa u savjetovalištu, a na četvrtoj godini studija izborni kolegij Preventivni programi u socijalnom radu. U okviru provedbe programa kolegija "Preventivni programi u socijalnom radu" uveo je iskustveni dio nastave u više gradova u Hrvatskoj tako da studenti nakon održane nastave na fakultetu uključivanjem u organizirani preventivni rad u svom stalnom prebivalištu dobiju priliku savladati i ona znanja i vještine koje je moguće usvojiti samo iskustveno u praksi na terenu.
Za obavezne kolegije čiji je nositelj priredio je knjige koje su ocijenjene kao sveučilišni udžbenici.
Sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s kolegijima Teorijski modeli pristupanja obitelji i Planiranje preventivnih programa.
Kao mentor vodio je 136 diplomanata i više magistranata na Filozofskom i Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Do sada je vodio tri znanstvene novakinje od kojih je prva doc. dr. sc. Zdravka Leutar, diplomirana socijalna radnica, koja je u statusu znanstvene novakinje od 1997. do 2002. godine. Poslijediplomski studij završila je u Gratzu gdje je i doktorirala a sada samostalno vodi predmet Invalidnosti i treba voditi jednu od novih znanstvenih novakinja. Druga znanstvena novakinja koju je vodio je doc. dr. sc. Slavica Blažeka diplomirana socijalna radnica, koja je u statusu znanstvene novakinje od 1998. do 2004, godine a treća mr. sc. Gordana Berc, diplomirana socijalna radnica je u zvanju znanstvene novakinje 2001. do 2007. godine.
Od školske godine 2006/07. na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku vodi na četvrtoj godini studija u sedmom semestru dva kolegija Psihologija savjetovanja (obvezni predmet) i obiteljska terapija (izborni predmet) te u osmom semestru Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih (izborni predmet).