Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Janković - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Glavni urednik
Časopis "Anali studentskog centra u Zagrebu"

Predstojnik Katedre za posebna područja socijalnog rada
Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Član uredništva
Znanstveni časopis "Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada"