Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Josip Janković - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Socijalni rad s obitelji
Kolegij u sastavu Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

Obiteljska terapija
Kolegij u sastavu Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

Preventivni programi
Kolegij u sastavu Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu

Psihologija savjetovanja
Kolegij pripada Katedri za psihologiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Obiteljska terapija
Kolegij pripada Katedri za psihologiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Psihologija braka i obitelji
Kolegij pripada Katedri za psihologiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Prevencija poremećaja u ponašanju
Kolegij pripada Katedri za psihologiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku