Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mira Ristić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Sinteza i mikrostruktura metalnih oksida i oksidnih stakala