Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Slobodan Čače - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Antička povijest, arheologija, helenizam na Jadranu, rimska ekspanzija, Lib