Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Jezici


Jasna Franekić-Čolić - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Predstavnica u IUCN-u
Hrvatsko prirodoslovno društvo

Predsjednica Odbora za poslijediplomski studij
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

članica Povjerenstva za nagrade
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

dopredsjednica
Hrvatsko genetičko društvo

članica Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost
Sabor RH
2001 - 2004

Predsjednica Nadzornog odbora
Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

članica Povjerenstva za znanstvene skupove i udruge
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
2001 - 2004

Predsjednica Odbora za dodjelu godišnjih nagrada za znanost, područje Biotehničke znanosti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

članica Područnog vijeća za biotehničke znanosti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Predsjednica Odbora za dodjelu godišnjih nagrada za znanost, područje Biotehničke znanosti
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
2000 - 2004

članica Izvršnog odbora
Hrvatsko genetičko društvo

članica Malog i Velikog vijeća
Hrvatsko prirodoslovno društvo

predsjednica
Hrvatsko biološko društvo
1998 - 2002

prodekanica za znanost
Prehrambeo-biotehnološki fakultet
1997 - 1999

članica International Programme Committee
European Environmental Mutagen Society (EEMS)
1997 - 2000

Članica Odbora za dodjelu godišnjih nagrada za znanost
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
1996 - 2004

Pročelnica Laboratorija za biologiju i genetiku mikroorganizama
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

članica Malog vijeća
Hrvatsko biološko društvo
1994 - 2002

predstavnica Hrvatske
Federation of European Genetical Societes (FEGS)
1994 - 1996

dopredsjednica
Hrvatsko biološko društvo
1994 - 1997

članica Komisije za otrove
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

prodekanica za nastavu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
1992 - 1995

Predsjednica komisije za praćenje rada znanstvenih novaka
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
1991 - 1992

članica Izvršnog odbora
Hrvatsko toksikološko društvo

tajnica
Hrvatsko genetičko društvo
1991 - 1997

predstavnica Hrvatske
European Environmental Mutagen Society (EEMS)
1989 - 2000

članica Znanstveno-nastavnog vijeća i voditeljica smjera toksikologija poslijediplomskog studija smjer Biologija
Prirodoslovno-matematički fakultet