Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Jezici


Jasna Franekić-Čolić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Ekogenetičke studije
Genetika eukariota
Biologija višestaničnih eukariota i histolovija
Toksikologija
Biologija s mikrobiologijom
Biologija
Mikrobna genetika
Poslijediplomska nastava

Toksikologija hrane
Kancerogeno, mutageno i i teratogeno djelovanje
Toksikologija
Biološke metode u genetičkoj toksikologiji
Molekularni mehanizmi nasljednih promjena
Kancerogeneza i mutageneza
Mutageni životnog i radnog okoliša