Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Jezici


Jasna Franekić-Čolić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Fitokemikalije kao modulatori procesa mutageneze i kancerogeneze

Istraživanje mutagena i antimutagena iz okoliša

Popravak i mutageneza u prokariota i eukariota

Fate of pesticides in soil and the environment, COST-66

Kemijski uzročnici nestabilnosti genoma

Mehanizmi popravka i mutageneze

Utjecaj mutagena i antimutagena na molekularne procese u stanici

Ostalo

Genetičko inženjerstvo i biotehnologija

Genetic effects of low doses of alkylation agents

Pesticide/metabolites influence on verbrate and avion reproductive biochemical systems