Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Nenad Moačanin - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1990
Doktor znanosti, disertacija na temu "Gradovi u turskoj Slavoniji i Srijemu"