Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Nenad Moačanin - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Turski izvori za demografsku sliku hrvatskog prostora i okruženja (16.-18. st.)

Croato-Turcica