Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Nenad Moačanin - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Hrvatska povijest u Ranom Novom vijeku, Osmansko carstvo, islamizacija,